Pogram HoReCa – dotacje do 540 tys. zł na rozwój Twojej firmy

Oferta współpracy dla firmy [Nazwa Firmy] z siedzibą w [Adres Firmy].

Szanowni Państwo,

Na początku II kw. 2024 roku PARP planuje uruchomić nabór na dotacje mające na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce. Chcielibyśmy podkreślić, że dotacja PARP obejmuje również Państwa dziedzinę działalności ([Działalność Firmy]). Jest to doskonała okazja do unowocześnienia i zmiany profilu dotychczasowej działalności. O wsparcie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 20 % w porównaniu do obrotów z poprzedniego zamkniętego roku obrotowego, odpowiednio 2019 lub 2020.

Otrzymane w ramach dotacji środki można przeznaczyć na:

 • roboty budowlane, w tym budowę nowych linii produkcyjnych,
 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
 • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,
 • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników poprzez prowadzenie szkoleń związanych z nabyciem nowych umiejętności,
 • usługi rozwojowe (inne niż szkolenia) takie jak: opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Ważne informacje:

 • realizacja przedsięwzięcia MŚP nie może zostać rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku;
 • okres realizacji przedsięwzięcia: max. 12 miesięcy (nie dłużej niż do 31.01.2026 r.);
 • max. wartość kosztów kwalifikowalnych: 600 tys. zł;
 • max. wartość dotacji: 540 tys. zł;
 • min. wartość dotacji: 50 tys. zł;
 • max. poziom dofinansowania: 90%.
 • lista kodów pkd kwalifikujących się do projektu

Fundacja Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości (www.frep.org.pl) oferuje kompleksowe wsparcie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, jak również w rozliczeniu projektu, w tym w przygotowaniu wniosków o płatność oraz realizacji obowiązków informacyjno-promocyjnych. Nasza Fundacja wsparła już ponad 100 organizacji w pozyskaniu różnego rodzaju dotacji na rozwój działalności (na łączną kwotę ponad 50 mln zł). Zachęcamy serdecznie do kontaktu w sprawie współpracy w ramach nowego konkursu (e-mail: kontakt@frep.org.pl, tel. 666 888 589 lub 605 780 326).

Sprawdź, czy Twoja firma kwalifikuje się do Programu dotacyjnego poprzez uzupełnienie formularza.

Z poważaniem,

Jerzy Karasiuk
Prezes Zarządu 

Tel.:    +48 666 888 589
Email: jerzy.karasiuk@frep.org.pl
WWW: www.frep.org.pl