Fundusze UE na rozwój kompetencji

29.09.2022, Warszawa (PAP) – Z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) na lata 2021-2027 przewidziano 1,4 mld zł na rozwój kompetencji – poinformowała w czwartek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Napisano, że program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) to kontynuacja Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) realizowanego w poprzedniej perspektywie finansowej. Wskazano, że w ramach realizacji FERS przewidywane jest zaangażowanie PARP we wdrażanie szkoleniowo-doradczych instrumentów wsparcia w obszarze tematycznym „Adaptacyjność”.

PARP – jak podano w informacji – planuje realizację działań w wybranych, kluczowych obszarach dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Będą to: dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach, wsparcie przedsiębiorców w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji (SR), wsparcie dla firm rodzinnych oraz wsparcie w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych i na rynku pracy (Akademia Menadżera HR).

Łączna wartość projektów przewidzianych do wdrażania przez PARP w ramach programu FERS wyniesie blisko 1,4 mld złotych.

W raporcie PARP „Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy” podano, że tempo wdrażania technologii w kolejnych latach pozostanie niezmienne, a w niektórych sektorach wzrośnie. Szacunki ekspertów Światowego Forum Ekonomicznego przewidują, że do 2025 r. nawet 85 mln miejsc pracy na całym świecie może zostać zastąpionych przez maszyny i procesy automatyzacji, a jednocześnie powstanie 97 mln nowych funkcji. Oznacza to dla wielu osób konieczność przekwalifikowania lub przebranżowienia.

Z kolei z raportu PwC „Upskilling Hopes and Fears 2021”, na który powołują się autorzy informacji PARP, wynika, że dla 57 proc. obecnych na rynku pracy Polaków nowe technologie stwarzają więcej możliwości niż zagrożeń. „Nadążanie za zmianami wymaga od pracowników postawy otwartej na ciągłe uczenie się i rozwój posiadanych umiejętności. Ważne będą nie tylko miękkie kompetencje indywidualne, ale także interpersonalne, cyfrowe, techniczne i poznawcze” – napisano.

„Szacuje się, że do 2030 r. aż 15 proc. obecnych zawodów przestanie istnieć, a wraz z tym nadejdą inne profesje, wymagające nowych kompetencji (…). Kluczowe będą gotowość i otwartość na rozwój oraz świadomość, że życie zawodowe to niekończąca się nauka, która może dawać wiele satysfakcji i efektów. Dzięki Funduszom Europejskim wspieramy ten proces, oferując dofinansowanie licznych kursów i szkoleń” – przekazała cytowana w informacji Aneta Zielińska-Sroka z PARP. (PAP)

źródło: https://stooq.pl/n/?f=1512490