Już na początku maja przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. Inwestycja A1.2.1 jest finansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności …

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej ogłasza nabór wniosków „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” na lata 2023-2025. Jest to kontynuacja ubiegłorocznego programu który funkcjonował pod nazwą ”Przedsiębiorstwo Społeczne +”. Głównym celem programu jest rozwijanie przedsiębiorczości społecznej przez zapewnienie PS dostępu do …

W związku z planowanym ogłoszeniem naboru dla przedsiębiorców MŚP skierowanym do sektora HoReCa (hotelarskiego oraz gastronomicznego), turystyki i kultury (A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) informujemy, że …

PARP i Krajowy Plan Odbudowy: stymulowanie konkurencyjności polskiej gospodarki przez innowacje i zwiększenie odporności Proces naboru operatorów regionalnych w konkursie skierowanym do sektora HoReCa (hotelarskiego oraz gastronomicznego), turystyki i kultury, przeprowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), został zakończony. Projekt jest …

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła nabór na operatorów regionalnych w ramach konkursu kierowanego do sektora HoReCa, turystyka i kultura finansowanej z programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). PARP wybrała do objęcia wsparciem 5 przedsięwzięć, w ramach których będą …

W dniach 11.12.2023 – 15.12.2023 Fundacja Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości przeprowadziła pierwszy cykl szkoleń finansowych dla uczniów szkół średnich z województwa podlaskiego. Zakres szkolenia obejmował następujące obszary: Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat instytucji / instrumentów rynku …

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej ofert złożonych w tegorocznym konkursie organizowanym w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030, edycja 2024. Program jest realizowany przez NIW-CRSO we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Gratulujemy wszystkim organizacjom, które będą realizować …

W związku z rozstrzygnięciem drugiego naboru wniosków w Programie „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022—2025 przedstawiamy listę wniosków do dofinansowania wraz z punktacją, proponowaną kwotą wsparcia i krótkim opisem przedsięwzięcia każdego z Wnioskodawców. Podmioty, których …

Dotacje HoReCa W I kw. 2024 roku PARP planuje uruchomić nabór na dotacje HoReCa mające na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce. O …

Masz pytania? Chętnie Ci na nie
odpowiemy, zapraszamy do kontaktu