Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej ofert złożonych w tegorocznym konkursie organizowanym w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030, edycja 2024. Program jest realizowany przez NIW-CRSO we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Gratulujemy wszystkim organizacjom, które będą realizować …

W związku z rozstrzygnięciem drugiego naboru wniosków w Programie „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022—2025 przedstawiamy listę wniosków do dofinansowania wraz z punktacją, proponowaną kwotą wsparcia i krótkim opisem przedsięwzięcia każdego z Wnioskodawców. Podmioty, których …

Dotacje HoReCa W I kw. 2024 roku PARP planuje uruchomić nabór na dotacje HoReCa mające na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce. O …

Wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą wziąć udział w konkursie ogłoszonym w ramach edycji 2024 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 w Priorytetach: Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego …

Wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą wziąć udział w konkursie ogłoszonym w ramach edycji 2024 Rządowego Programu NOWEFIO na lata 2021-2030. Celem głównym Rządowego Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne …

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego po raz kolejny ogłosił nabór w konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2024 r. ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła (PIR). Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji samorządu …

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o dotacje na wyposażenie Centrów Integracji Społecznej (CIS). Dotacja może być przeznaczona na: Program jest skierowany do podmiotów tworzących CIS. Najważniejsze informacje: Więcej informacji na stronie https://bip.umww.pl/292—505—k_332—informacja-o-wszczeciu-naboru-wnioskow-o Fundacja Rozwoju Edukacji i …

Głównym celem konkursu jest wzmocnienie NGO w zakresie profesjonalnego podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem. Istotnym elementem będzie tu edukacja i popularyzacja etatowego wspierania zatrudnienia koordynatorów i uwzględnienie tego elementu w ramach rozwoju wolontariatu systematycznego. Beneficjenci konkursu uzyskają wsparcie finansowe i …

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023. Informujemy, że w dniu 14.06.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja …

W ciągu najbliższych kilku tygodni rusza kolejny nabór wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025. Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie …

Masz pytania? Chętnie Ci na nie
odpowiemy, zapraszamy do kontaktu