Kategoria Dotacje

Nowe informacje dotyczące projektu KPO PARP dla Sektorów HoReCa

PARP i Krajowy Plan Odbudowy: stymulowanie konkurencyjności polskiej gospodarki przez innowacje i zwiększenie odporności Proces naboru operatorów regionalnych w konkursie skierowanym do sektora HoReCa (hotelarskiego oraz gastronomicznego), turystyki i kultury, przeprowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), został zakończony. Projekt jest…

PARP wybrało operatorów w ramach dotacji HoReCa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła nabór na operatorów regionalnych w ramach konkursu kierowanego do sektora HoReCa, turystyka i kultura finansowanej z programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). PARP wybrała do objęcia wsparciem 5 przedsięwzięć, w ramach których będą…

Wyniki oceny merytorycznej PIR 2024

Prezentujemy wyniki oceny merytorycznej ofert złożonych w tegorocznym konkursie organizowanym w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030, edycja 2024. Program jest realizowany przez NIW-CRSO we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Gratulujemy wszystkim organizacjom, które będą realizować…

Wyniki 2 naboru wniosków w Programie „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022—2025.

W związku z rozstrzygnięciem drugiego naboru wniosków w Programie „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022—2025 przedstawiamy listę wniosków do dofinansowania wraz z punktacją, proponowaną kwotą wsparcia i krótkim opisem przedsięwzięcia każdego z Wnioskodawców. Podmioty, których…

Dotacje dla firm z branży HoReCa, turystyka, kultura

Dotacje HoReCa W I kw. 2024 roku PARP planuje uruchomić nabór na dotacje HoReCa mające na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia, turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce. O…

Nabór w edycji 2024 Rządowego Programu PROO

Wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą wziąć udział w konkursie ogłoszonym w ramach edycji 2024 Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 w Priorytetach: Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego…

Nabór w edycji 2024 Rządowego Programu NOWEFIO

Wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą wziąć udział w konkursie ogłoszonym w ramach edycji 2024 Rządowego Programu NOWEFIO na lata 2021-2030. Celem głównym Rządowego Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne…

Nabór w edycji 2024 Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego po raz kolejny ogłosił nabór w konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2024 r. ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła (PIR). Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji samorządu…

Dotacje na wyposażenie CIS w woj. wielkopolskim

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o dotacje na wyposażenie Centrów Integracji Społecznej (CIS). Dotacja może być przeznaczona na: Program jest skierowany do podmiotów tworzących CIS. Najważniejsze informacje: Więcej informacji na stronie https://bip.umww.pl/292—505—k_332—informacja-o-wszczeciu-naboru-wnioskow-o Fundacja Rozwoju Edukacji i…

Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO!

Głównym celem konkursu jest wzmocnienie NGO w zakresie profesjonalnego podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem. Istotnym elementem będzie tu edukacja i popularyzacja etatowego wspierania zatrudnienia koordynatorów i uwzględnienie tego elementu w ramach rozwoju wolontariatu systematycznego. Beneficjenci konkursu uzyskają wsparcie finansowe i…