Jerzy Karasiuk – Prezes Zarządu

Jerzy posiada ponad 25-letnie doświadczenie operacyjne w finansach / zarządzaniu aktywami / M&A. W okresie od lutego 2021 do końca 2021 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która zajmuje się działalnością doradczą, szkoleniową oraz wspieraniem przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji unijnych (Fundacja wsparła ponad 5000 firm na kwotę ponad 3,5 mld zł). Przez wiele lat związany z Grupą PZU SA. W latach 2011 – 2015 pracował w spółce zależnej PZU SA na Litwie – PZU Lietuva na stanowisku Członka Zarządu, gdzie był odpowiedzialny m.in. za zarządzanie finansami i inwestycjami oraz realizację strategii biznesowej spółki. Wcześniej pracował na stanowisku zarządzającego portfelem akcji w PTE PZU, odpowiadał również za przygotowanie strategii i utworzenie TFI PZU. W latach 2017 – 2019 był związany z administracją publiczną. Początkowo zatrudniony w Ministerstwie Rozwoju / oddelegowany do pracy w Wilnie, jako Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Wilnie, później Kierownik Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Wilnie, gdzie odpowiadał za promocję polskiej gospodarki i wsparcie polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem i inwestycjami na rynku litewskim. W latach 2006-2008 odpowiadał za koordynację projektów M&A w Eureko BV Holandia (o łącznej wartości ok. 300 mln EUR). Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i finansów w Szkole Głównej Handlowej. Uczestnik Eurekans Management Development Programme (INSEAD/IESE Business School) oraz licznych szkoleń z obszaru finansów / inwestycji m.in. kursy na doradcę inwestycyjnego, uczestnik programu CFA (zdany II etap), kursy z zakresu zaawansowanego modelowania finansowego (Corporate Finance Institute). Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych oraz certyfikatu zarządzania projektami PRINCE 2. Zaangażowany w działalność charytatywną (zorganizował i sfinansował koncert „Tańce Świata” wykonany przez orkiestrę pod przewodnictwem Krzesimira Dębskiego, wpływy z którego zostały przeznaczone na hospicjum dziecięce; sfinansował wydanie książki dla dzieci w ramach programu „Cała Litwa czyta dzieciom” we współpracy z Fundacją Mały Książę).

Marek Sacharczuk – Członek Rady Fundacji

Marek jest ściśle związany z branżą IT oraz edukacją od ponad 25 lat. Swoją przygodę rozpoczynał od nauczania języka programowania Turbo Pascal na Politechnice Warszawskiej. Od roku 1997 przez ponad dziesięć lat poszerzał wiedzę i przekazywał ją dalej pracując w firmach edukacyjnych branży IT jako certyfikowany trener Microsoft (MCT). Przez wiele lat zdobywał teoretyczne doświadczenie w zakresie rozwiązań Microsoft jednocześnie sięgając po certyfikacje Microsoft Certified System Engineer, Microsoft Certified Solutions Expert, w zakresie systemów operacyjnych, baz danych, systemów pocztowych oraz bezpieczeństwa począwszy do Windows NT 4.0 a kończąc na obecnych. Od roku 2008 nabytą wiedzę przekuwał na praktyczne rozwiązania biorąc udział w wielu projektach realizowanych przez firmy z którymi współpracował, miedzy innymi CSS S.A., IT Works S.A., ATM S.A.. Wiedza teoretyczna pozwoliła mu na skuteczną realizację projektów, w szczególności takich których niewielu chciało się podjąć. Od 2010 roku związany z firmą Prego S.A. (niezależny pośrednik na rynku OFE działający w modelu direct) .W roku 2013 wraz z innymi inżynierami założył spółkę ENUE, która jest dostawcą rozwiązań IT bazując między innymi na technologiach Microsoft, DellEMC, VMWare, Veeam, Pure. Spółka ENUE od kilu lat jest partnerem DellEMC na poziomie Platinum świadcząc zaawansowane usługi wdrożeniowe z zachowaniem wysokich standardów jakościowych. Marek obecnie w spółce ENUE skupił się na rozszerzeniu współpracy w zakresie rozwiązań chmurowych Microsoft Azure oraz Office 365. Jego zdaniem najlepsze wdrożenia to takie, w tarcie których końcowemu użytkownikowi zabieramy zero czasu a zarząd widzi tylko sukces.

Masz pytania? Chętnie Ci na nie
odpowiemy, zapraszamy do kontaktu