Jerzy Karasiuk – Prezes Zarządu

Jerzy posiada ponad 25-letnie doświadczenie operacyjne w finansach / zarządzaniu aktywami / M&A. W okresie od lutego 2021 do końca 2021 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, gdzie zajmował się działalnością doradczą, szkoleniową oraz wspieraniem przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji unijnych. W latach 2017 – 2019 był związany z administracją publiczną, pełnił funkcję Kierownika Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Wilnie, później Kierownika Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Wilnie, gdzie odpowiadał za promocję polskiej gospodarki i wsparcie polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem i inwestycjami na rynku litewskim. Przez wiele lat związany z Grupą PZU SA. W latach 2011 – 2015 Członek Zarządu PZU Lietuva, gdzie był odpowiedzialny m.in. za zarządzanie finansami i inwestycjami oraz realizację strategii biznesowej spółki. Wcześniej pracował na stanowisku zarządzającego portfelem akcji w PTE PZU, odpowiadał również za przygotowanie strategii i utworzenie TFI PZU. W latach 2006-2008 odpowiadał za koordynację projektów M&A w Eureko BV Holandia. Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i finansów w Szkole Głównej Handlowej. Uczestnik Eurekans Management Development Program (INSEAD/IESE Business School) oraz licznych szkoleń z obszaru finansów / inwestycji m.in. kursy na doradcę inwestycyjnego, uczestnik programu CFA (zdany II etap). Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych oraz certyfikatu zarządzania projektami PRINCE 2. Zaangażowany w działalność charytatywną.

Marek Balcerzak – Przewodniczący Rady Fundacji

Marek posiada blisko 25-letnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania ryzykiem działalności ubezpieczeniowych i doradztwa strategicznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wspierając zakłady ubezpieczeń na różnym etapie ich rozwoju (od 0.5% do 45% udziału w rynku), działające w różnych modelach biznesowych, w prostych i złożonych strukturach organizacyjnych. w 2007r współtworzył pierwszą w Polsce internetową porównywarkę ubezpieczeń Wygodnie.pl, następnie podmiot doradztwa strategicznego Data Zoom Management Consulting, a obecnie podmiot wyspecjalizowany w adaptacji data science i AI dla celów doboru optymalnych decyzji operacyjnych i strategicznych w czasie rzeczywistym i bliskim rzeczywistemu, Decision Sciences Company (przyznany grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na prace B+R). Kierując obszarem analiz strategicznych w Grupie PZU odpowiadał za przygotowanie dwóch strategii Grupy, strategii spółki zależnej PZU Życie oraz konsolidacji podmiotów inwestycyjnych Grupy PZU po zakupie udziałów w Banku Pekao. Uczestnik programu CFA (zdany II etap).

Marek Sacharczuk – Członek Rady Fundacji

Marek jest ściśle związany z branżą IT oraz edukacją od ponad 25 lat. Swoją przygodę rozpoczynał od nauczania języka programowania Turbo Pascal na Politechnice Warszawskiej. Od roku 1997 przez ponad dziesięć lat poszerzał wiedzę i przekazywał ją dalej pracując w firmach edukacyjnych branży IT jako certyfikowany trener Microsoft (MCT). Przez wiele lat zdobywał teoretyczne doświadczenie w zakresie rozwiązań Microsoft jednocześnie sięgając po certyfikacje Microsoft Certified System Engineer, Microsoft Certified Solutions Expert, w zakresie systemów operacyjnych, baz danych, systemów pocztowych oraz bezpieczeństwa począwszy do Windows NT 4.0 a kończąc na obecnych. Od roku 2008 nabytą wiedzę przekuwał na praktyczne rozwiązania biorąc udział w wielu projektach realizowanych przez firmy z którymi współpracował, miedzy innymi CSS S.A., IT Works S.A., ATM S.A.. Wiedza teoretyczna pozwoliła mu na skuteczną realizację projektów, w szczególności takich których niewielu chciało się podjąć. Od 2010 roku związany z firmą Prego S.A. (niezależny pośrednik na rynku OFE działający w modelu direct) .W roku 2013 wraz z innymi inżynierami założył spółkę ENUE, która jest dostawcą rozwiązań IT bazując między innymi na technologiach Microsoft, DellEMC, VMWare, Veeam, Pure. Spółka ENUE od kilu lat jest partnerem DellEMC na poziomie Platinum świadcząc zaawansowane usługi wdrożeniowe z zachowaniem wysokich standardów jakościowych. Marek obecnie w spółce ENUE skupił się na rozszerzeniu współpracy w zakresie rozwiązań chmurowych Microsoft Azure oraz Office 365. Jego zdaniem najlepsze wdrożenia to takie, w tarcie których końcowemu użytkownikowi zabieramy zero czasu a zarząd widzi tylko sukces.

Masz pytania? Chętnie Ci na nie
odpowiemy, zapraszamy do kontaktu