Cele i zadania Fundacji

  1. Upowszechnienie edukacji ekonomicznej wśród młodzieży i przedsiębiorców.
  2. Uczestniczenie w działaniach prowadzących do tworzenia w Polsce społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie m.in. powszechnego dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
  3. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez działania z zakresu edukacji ekologicznej.
  4. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  5. Działalność wspomagająca rozwój i promocję małych i średnich przedsiębiorstw,
  6. Działalność na rzecz aktywizacji i rozwoju dzieci i młodzieży,
  7. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa,
  8. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  9. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  10. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich.

Masz pytania? Chętnie Ci na nie
odpowiemy, zapraszamy do kontaktu