Kim jesteśmy?

Fundacja Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości powstała w roku 2021. W ramach swoich działań pomaga w rozwoju edukacji i przedsiębiorczości w Polsce koncentrując się przede wszystkim na upowszechnienie edukacji ekonomicznej wśród młodzieży i przedsiębiorców, zapewnienie powszechnego dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez działania z zakresu edukacji ekologicznej.

Nasze wartości

“The best investment you can make, is an investment in yourself. The more you learn, the more you'll earn.”

— Warren Buffet

Masz pytania? Chętnie Ci na nie
odpowiemy, zapraszamy do kontaktu