Warsztaty finansowe dla uczniów szkół średnich z woj. podlaskiego. I tura szkoleń za nami.

W dniach 11.12.2023 – 15.12.2023 Fundacja Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości przeprowadziła pierwszy cykl szkoleń finansowych dla uczniów szkół średnich z województwa podlaskiego.

Zakres szkolenia obejmował następujące obszary:

 • podstawowe produkty bankowe (kredyty, rachunki, depozyty, ich zalety i wady), płatności online, zasady cyberbezpieczeństwa
 • podstawowe instrumenty rynku kapitałowego, w tym związek pomiędzy stopą zwrotu z inwestycji i ryzykiem inwestycyjnym
 • koncepcja wartości pieniądza w czasie (wykorzystanie w modelowaniu finansowym, wycenie akcji, obligacji)
 • zasady funkcjonowania giełdy papierów wartościowych
 • instytucje ubezpieczeniowe

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat instytucji / instrumentów rynku finansowego wśród uczniów szkół średnich z woj. podlaskiego oraz zwiększenie praktycznych kompetencji z zakresu finansów osobistych (umiejętność obliczania procentu składanego, dyskontowania, kalkulacji rat kredytu i kosztów kredytu). Istotnym elementem warsztatów jest również zwrócenie uwagi na podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa przy korzystaniu z bankowości internetowej, płatnościach online (omówiliśmy najczęstsze przykłady zagrożeń i oszustw internetowych i pokazaliśmy, jak się przed nimi chronić).

W ramach projektu przeprowadziliśmy łącznie 8 warsztatów w następujących szkołach:

 1. Liceum Ogólnokształcące INFOTECH
 2. Technikum Programistyczne INFOTECH
 3. VII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku
 4. X Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Białymstoku
 5. VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku
 6. IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida

W warsztatach wzięło łącznie udział 165 uczniów. Przeprowadzone testy wiedzy potwierdzają wzrost wiedzy uczestników, a co za tym idzie skuteczność w realizacji zakładanego celu. Średni odsetek poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy wypełnianym po zakończeniu warsztatów wyniósł 68,93% i był o 65% wyższy od analogicznego wyniku w teście wiedzy wypełnianym przed rozpoczęciem szkolenia (średni odsetek poprawnych odpowiedzi wyniósł wtedy 41,80 %).

Mamy nadzieję, że przeprowadzone szkolenia dobrze wpisują się w istniejące potrzeby w zakresie edukacji finansowej w szkołach średnich i przyczyniły się do uzupełnienia oferty edukacyjnej w tym obszarze. Partnerem w realizacji projektu jest Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych oraz Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Projekt pt. „Wzrost poziomu wiedzy finansowej motorem napędowym do rozwoju przedsiębiorczości w swoich regionach” został sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.