Warsztaty z wiedzy finansowej

W dniach 13.06.2022 – 23.06.2022 Fundacja organizuje warsztaty finansowe skierowane do uczniów szkół średnich w Warszawie. W warsztatach wezmą udział uczniowie z IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie oraz XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego.

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy finansowej wśród uczniów klas 3 liceów ogólnokształcących z Warszawy. Warsztaty przyczynią się do zwiększenia poziomu wiedzy na temat instytucji / instrumentów rynku finansowego jak również zwiększenie kompetencji z zakresu finansów osobistych (umiejętność obliczania procentu składanego, dyskontowania, kalkulacji rat kredytu i kosztów kredytu).

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmować następujące obszary: podstawowe produkty bankowe (kredyty, rachunki, depozyty, ich zalety i wady), podstawowe instrumenty rynku kapitałowego, w tym związek pomiędzy stopą zwrotu z inwestycji i ryzykiem inwestycyjnym, zasady funkcjonowania giełdy papierów wartościowych, instytucje ubezpieczeniowe. Duży nacisk położony zostanie na praktyczne tematy np. jak obliczyć ratę kredytu czy kwotę inwestycji przy założonej stopie zwrotu i czasie trwania inwestycji. Młodzież dowie się jak przeprowadzić tego typu obliczenia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.