Wykład na temat kryptografii kwantowej

W dniu 10.03.2022 r. z inicjatywy Fundacji zorganizowany został wykład dotyczący wprowadzenia do kryptografii kwantowej, skierowany do uczniów szkoły średniej – IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie.


W trakcie wykładu „Foton w służbie komunikacji” przedstawiony został rys historyczny dotyczący szyfrowania informacji, zasady i metody kryptografii współczesnej, typy szyfrów. Wprowadzane zostały pojęcia związane z informatyką kwantową (m.in. qubit, superpozycja, splątanie qubitów). Omówione zostały możliwe zastosowania kryptografii kwantowej, a także aktualny stan i perspektywy rozwoju tej dziedziny.


Wykład został przeprowadzony przez Martę Misiaszek-Schreyner z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Krajowe Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej. Marta jest również pracownikiem w Quantum Blockchains Sp. z o.o. gdzie pełni stanowisko Naukowca ds. informacji kwantowej.