Zapewnienie ciągłości działania Fundacji Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości

Fundacja Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości realizuje zadanie pod tytułem: „Zapewnienie ciągłości działania Fundacji Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości” w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (umowa nr 230/PROO/5/2023) finansowane ze środków Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celem programu jest wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

Instytucja udzielająca wsparcia: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Wartość projektu: 7 600,00 PLN

Termin realizacji zadania: od dnia 01–08–2023 r. do dnia 31–08–2023 r.

Wzrost poziomu wiedzy finansowej motorem napędowym do rozwoju przedsiębiorczości w swoich regionach

Fundacja Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości realizuje zadanie pod tytułem: „Wzrost poziomu wiedzy finansowej motorem napędowym do rozwoju przedsiębiorczości w swoich regionach” w ramach edycji 2023 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (umowa nr 223/II/2023).

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat instytucji / instrumentów rynku finansowego wśród uczniów szkół średnich z woj. podlaskiego oraz zwiększenie praktycznych kompetencji z zakresu finansów osobistych (umiejętność obliczania procentu składanego, dyskontowania, kalkulacji rat kredytu i kosztów kredytu). Działania powyższe są odpowiedzią na problemy wynikające z niskiego poziomu wiedzy finansowej wśród młodzieży. Absolwenci liceów oraz techników wkraczając w dorosłość, znajdą się w warunkach ogromnej presji konkurencyjnej oraz zróżnicowanych wymagań rynku pracy. Dlatego położenie nacisku na praktyczną wiedzę wykształci w nich własne postawy przedsiębiorcze, które przełożą się później na wykorzystanie szans na rynku, podejmowanie inicjatywy, pomysłowość oraz zdolność do pokonywania trudności. Wierzymy, że wyedukowani absolwenci szkół średnich staną się w przyszłości motorem napędowym do rozwoju przedsiębiorczości w swoich regionach. Ma to szczególne znaczenie dla terenów z Polski Wschodniej, a w szczególności Podlasia, które pustoszeją w szybkim tempie, cierpiąc na exodus młodzieży w kierunku większych miast. Mamy nadzieję, że działania realizowane w ramach projektu przyczyniając się do podniesienia poziomu wiedzy finansowej, pomogą w późniejszych decyzjach młodych osób o pozostaniu na tych terenach lub szybszego powrotu do rodzinnych stron, co przełoży się na wzrost przedsiębiorczości i aktywności biznesowej na tych terenach.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Szkoły Głównej Handlowej oraz Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Instytucja udzielająca wsparcia: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Wartość projektu: 165 000,00 zł PLN

Termin realizacji zadania: od dnia 01–03–2023 r. do dnia 31–12–2024 r.

Masz pytania? Chętnie Ci na nie
odpowiemy, zapraszamy do kontaktu