Rozwój potencjału Fundacji Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości

Fundacja Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości realizuje przedsięwzięcie „Rozwój potencjału Fundacji Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości” w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 opracowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania:

  1. Zakup auta z napędem hybrydowym / elektrycznym:
    Zakup auta jest niezbędny na potrzeby prowadzonej działalności statutowej (prowadzenie warsztatów, szkoleń). Fundacja prowadzi szkolenia dla podmiotów działających w całej Polsce. Zakup auta przyczyni się do zwiększenia efektywności działalności szkoleniowej i zwiększenia skali działania Wnioskodawcy.
  2. Zakup usługi wdrożenia innowacyjnej platformy edukacyjnej:
    Planowany w ramach projektu zakup platformy edukacyjnej pozwoli na zmianę obsługi klientów poprzez możliwość wprowadzenia innowacyjnych form prowadzenia szkoleń. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych uatrakcyjni przekaz i zwiększy zaangażowanie odbiorców, a co za tym idzie przyczyni się także do większej skuteczności nauczania.

Zaplanowane działania przyczynią się do wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego Wnioskodawcy, jak również rozwoju realizowanych przez Wnioskodawcę usług społecznych w zakresie włączającej edukacji finansowej, a zatem wpisują się w główny cel Programu jakim jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. Wsparcie finansowe pozwoli Wnioskodawcy na rozszerzenia skali prowadzonej działalności.

Instytucja udzielająca wsparcia: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wartość projektu: 190 000,00 PLN
Dofinansowanie z UE: 190 000,00 PLN
Termin realizacji zadania: od dnia 31.01.2024 r. do dnia 31.07.2024 r.

Wzrost poziomu wiedzy finansowej motorem napędowym do rozwoju przedsiębiorczości w swoich regionach

Fundacja Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości realizuje zadanie pod tytułem: „Wzrost poziomu wiedzy finansowej motorem napędowym do rozwoju przedsiębiorczości w swoich regionach” w ramach edycji 2023 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (umowa nr 223/II/2023).

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat instytucji / instrumentów rynku finansowego wśród uczniów szkół średnich z woj. podlaskiego oraz zwiększenie praktycznych kompetencji z zakresu finansów osobistych (umiejętność obliczania procentu składanego, dyskontowania, kalkulacji rat kredytu i kosztów kredytu). Działania powyższe są odpowiedzią na problemy wynikające z niskiego poziomu wiedzy finansowej wśród młodzieży. Absolwenci liceów oraz techników wkraczając w dorosłość, znajdą się w warunkach ogromnej presji konkurencyjnej oraz zróżnicowanych wymagań rynku pracy. Dlatego położenie nacisku na praktyczną wiedzę wykształci w nich własne postawy przedsiębiorcze, które przełożą się później na wykorzystanie szans na rynku, podejmowanie inicjatywy, pomysłowość oraz zdolność do pokonywania trudności. Wierzymy, że wyedukowani absolwenci szkół średnich staną się w przyszłości motorem napędowym do rozwoju przedsiębiorczości w swoich regionach. Ma to szczególne znaczenie dla terenów z Polski Wschodniej, a w szczególności Podlasia, które pustoszeją w szybkim tempie, cierpiąc na exodus młodzieży w kierunku większych miast. Mamy nadzieję, że działania realizowane w ramach projektu przyczyniając się do podniesienia poziomu wiedzy finansowej, pomogą w późniejszych decyzjach młodych osób o pozostaniu na tych terenach lub szybszego powrotu do rodzinnych stron, co przełoży się na wzrost przedsiębiorczości i aktywności biznesowej na tych terenach.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Szkoły Głównej Handlowej oraz Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Instytucja udzielająca wsparcia: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wartość projektu: 165 000,00 zł PLN
Termin realizacji zadania: od dnia 01–03–2023 r. do dnia 31–12–2024 r.

Zapewnienie ciągłości działania Fundacji Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości

Fundacja Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości realizuje zadanie pod tytułem: „Zapewnienie ciągłości działania Fundacji Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości” w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 (umowa nr 230/PROO/5/2023) finansowane ze środków Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celem programu jest wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

Instytucja udzielająca wsparcia: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wartość projektu: 7 600,00 PLN
Termin realizacji zadania: od dnia 01–08–2023 r. do dnia 31–08–2023 r.

Masz pytania? Chętnie Ci na nie
odpowiemy, zapraszamy do kontaktu