Wyniki naboru NOWEFIO edycja 2023

Wniosek Fundacji Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości pt. „Wzrost poziomu wiedzy finansowej motorem napędowym do rozwoju przedsiębiorczości w swoich regionach” został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach edycji 2023 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 165.000 zł.

W ramach realizowanego projektu Fundacja planuje przeprowadzenie 24 warsztatów finansowych w szkołach średnich zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego. Przewiduje się, że w każdym szkoleniu weźmie udział średnio 20 uczestników (łącznie zamierzamy przeszkolić 480 uczniów). Zakres szkolenia będzie obejmować następujące obszary:

  • podstawowe produkty bankowe: kredyty, rachunki, depozyty, ich zalety i wady
  • rynki finansowe
  • podstawowe instrumenty rynku kapitałowego, w tym związek pomiędzy stopą zwrotu z inwestycji i ryzykiem inwestycyjnym
  • zasady funkcjonowania giełdy papierów wartościowych
  • instytucje ubezpieczeniowe

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat instytucji / instrumentów rynku finansowego wśród uczniów szkół średnich z woj. podlaskiego oraz zwiększenie praktycznych kompetencji z zakresu finansów osobistych (umiejętność obliczania procentu składanego, dyskontowania, kalkulacji rat kredytu i kosztów kredytu).

Działania powyższe są odpowiedzią na problemy wynikające z niskiego poziomu wiedzy finansowej wśród młodzieży. Absolwenci liceów oraz techników wkraczając w dorosłość, znajdą się w warunkach ogromnej presji konkurencyjnej oraz zróżnicowanych wymagań rynku pracy. Dlatego położenie nacisku na praktyczną wiedzę wykształci w nich własne postawy przedsiębiorcze, które przełożą się później na wykorzystanie szans na rynku, podejmowanie inicjatywy, pomysłowość oraz zdolność do pokonywania trudności. Wierzymy, że wyedukowani absolwenci szkół średnich staną się w przyszłości motorem napędowym do rozwoju przedsiębiorczości w swoich regionach. Ma to szczególne znaczenie dla terenów z Polski Wschodniej, a w szczególności Podlasia, które pustoszeją w szybkim tempie, cierpiąc na exodus młodzieży w kierunku większych miast. Mamy nadzieję, że działania realizowane w ramach projektu przyczyniając się do podniesienia poziomu wiedzy finansowej, pomogą w późniejszych decyzjach młodych osób o pozostaniu na tych terenach lub szybszego powrotu do rodzinnych stron, co przełoży się na wzrost przedsiębiorczości i aktywności biznesowej na tych terenach.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Szkoły Głównej Handlowej oraz Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.