Dotacje na wyposażenie CIS w woj. wielkopolskim

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłosił nabór wniosków o dotacje na wyposażenie Centrów Integracji Społecznej (CIS). Dotacja może być przeznaczona na:

  1. Pierwsze wyposażenie dla nowo tworzonych CIS lub uruchomienie nowych warsztatów zawodowych w już istniejących CIS (przystosowanie do potrzeb uczestników zajęć pomieszczeń przeznaczonych na reintegrację zawodową i społeczną, wyposażenie pomieszczeń oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urządzeń)          
  2. Doposażenie istniejących warsztatów zawodowych, tj. zakup surowców, materiałów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia warsztatów  

Program jest skierowany do podmiotów tworzących CIS.

Najważniejsze informacje:

  • Termin składania wniosków: do 11 sierpnia 2023 roku do godziny 15.30
  • Budżet programu: 3.670.000,00 zł
  • Wkład własny: 5%

Więcej informacji na stronie https://bip.umww.pl/292—505—k_332—informacja-o-wszczeciu-naboru-wnioskow-o

Fundacja Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości (www.frep.org.pl) oferuje kompleksowe wsparcie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, jak również w rozliczeniu projektu, w tym w przygotowaniu sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia oraz realizacji obowiązków informacyjno-promocyjnych. Łącznie nasza Fundacja wsparła już ponad 150 organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia, cechy rzemieślnicze, spółdzielnie) w pozyskaniu różnego rodzaju dotacji na rozwój działalności. Zachęcamy serdecznie do kontaktu w sprawie współpracy w ramach nowego konkursu (e-mail: kontakt@frep.org.pl, tel. 666 888 589 lub 605 780 326).