Nabór dla MŚP KPO HoReCa – zmiana założeń dotyczących spadku obrotów

W związku z planowanym ogłoszeniem naboru dla przedsiębiorców MŚP skierowanym do sektora HoReCa (hotelarskiego oraz gastronomicznego), turystyki i kultury (A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) informujemy, że prace nad dokumentacją są obecnie na końcowym etapie. Ostateczne założenia zostaną opublikowane w dniu ogłoszenia naboru dla MŚP.

W wyniku prac nad dokumentacją zapisy dotyczące spadku obrotów uległy zmianie, stąd nastąpiła aktualizacja artykułu opublikowanego na stronie PARP dnia 18.01.2024 r. Zgodnie z zapisami zawartymi w obecnie opracowanej dokumentacji, w planowanym naborze KPO HoReCa, przedsiębiorca (mikro, mały, średni) będzie zobowiązany wykazać, w roku 2020 lub 2021, spadek obrotów na poziomie co najmniej 30%, liczony rok do roku. Odnotowanie minimalnego progu spadku obrotów ma na celu zidentyfikowanie tych przedsiębiorstw, które rzeczywiście doświadczyły znaczących trudności finansowych w wyniku pandemii.

Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na finalną wersję dokumentacji.

Planowane ogłoszenie naboru to początek kwietnia br.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/86058:nabor-dla-msp-kpo-horeca-zmiana-zalozen-dotyczacych-spadku-obrotow

Fundacja Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości oferuje wsparcie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, jak również w rozliczeniu projektu. W związku ze spodziewanym dużym zainteresowaniem programem ze strony potencjalnych wnioskodawców, prosimy o jak najszybszy kontakt w sprawie współpracy w pozyskaniu dofinansowania.

Sprawdź, czy Twoja firma kwalifikuje się do Programu dotacyjnego poprzez uzupełnienie formularza.