PARP wybrało operatorów w ramach dotacji HoReCa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła nabór na operatorów regionalnych w ramach konkursu kierowanego do sektora HoReCa, turystyka i kultura finansowanej z programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). PARP wybrała do objęcia wsparciem 5 przedsięwzięć, w ramach których będą wspierane mikro, małe i średnie firmy działające w branży hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej lub kulturalnej z terenu całej Polski.

Celem programu jest wsparcie odporności MŚP w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce, tj. HoReCa, turystyka lub kultura. Wsparcie będzie udzielane MŚP na unowocześnienie lub dywersyfikację działalności prowadzonej w tych sektorach. Efektem ma być stwarzanie warunków do budowania odporności na wypadek kolejnych kryzysów i rozwój przedsiębiorczości wśród polskich firm działających w branży hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej lub kulturalnej.

Dla każdego z pięciu regionów wybrany został jeden operator:

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie PARP, w połowie II kwartału 2024 roku planowane jest ogłoszenie warunków, na jakich operatorzy udzielać będą wsparcia dla MŚP. Zgodnie z projektem regulaminu wyboru przedsięwzięć, maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wyniesie 600 tys. zł, a maksymalna dotacja to 540 tys. zł. Poziom dofinansowania może wynieść zatem do 90%. Środki z dotacji można będzie przeznaczyć m.in. na zakup środków trwałych, roboty budowlane, szkolenia, inwestycje związane z „zieloną transformacją”.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/85584:pomoc-dla-branzy-horeca-parp-oglasza-wyniki-naboru

Fundacja Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości oferuje wsparcie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, jak również w rozliczeniu projektu. W związku ze spodziewanym dużym zainteresowaniem programem ze strony potencjalnych wnioskodawców, prosimy o jak najszybszy kontakt w sprawie współpracy w pozyskaniu dofinansowania.

Formularz kontaktowy