Wsparcie dla małych i średnich firm

13.12.2022, Warszawa (PAP) – 2,8 mld euro wsparcia ze środków unijnych na lata 2021-2027 mogą dostać małe i średnie firmy na wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych czy poszerzanie kompetencji – poinformowała we worek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Ogłoszenia pierwszych konkursów można spodziewać się w I kw. 2023 r.


„2,8 mld euro z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki to ogromna kwota, która posłuży rozwojowi polskich firm z sektora MŚP. Z tego prawie 2,4 mld euro dofinansowania trafi do mikro-, małych i średnich firm w ramach ścieżki SMART” – wskazał cytowany w informacji prezes PARP Dariusz Budrowski. Wyjaśnił, że środki te będą wspierać przedsiębiorców: w budowaniu innowacyjności i przewagi konkurencyjnej na rynku polskim oraz zagranicznym, w rozwoju działalności badawczo-rozwojowej, wprowadzaniu na rynek nowych i ulepszonych produktów oraz usług, a także cyfryzacji i zielonej transformacji. Dodał, że ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach programu FENG można spodziewać się w I kwartale 2023 r.
Jak napisano, „przedsiębiorca będzie składał jeden wniosek o dofinansowanie i wybierał z katalogu te z siedmiu modułów, które najbardziej wpisują się w potrzeby firmy”. Zaznaczono jednak, że obowiązkowo MŚP będą musiały uwzględnić we wniosku moduł dotyczący prowadzenia prac badawczo-rozwojowych lub wdrożenia innowacji będącej wynikiem zrealizowanych działań B+R.


Wskazano, że wsparcie w projekcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej z wyjątkiem modułu wdrożenia innowacji, gdzie przedsiębiorca otrzyma dotację warunkową, której zwrot będzie uzależniony od osiąganych przychodów z wdrożenia innowacyjnego rozwiązania.


Nabór wniosków dla mikro-, małych i średnich firm będzie realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Natomiast – jak dodano – duże przedsiębiorstwa – wnioski o dofinansowanie w programie FENG – będą składać do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Program FENG 2021-2027 to kontynuacja dwóch wcześniejszych programów operacyjnych – Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celami FENG są: zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, wzrost konkurencyjności MŚP, rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości oraz transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i zielonych technologii. Zadania te są realizowane poprzez zapewnienie wsparcia dla przedsiębiorców, budowę środowiska sprzyjającego innowacjom, „zazielenianie” przedsiębiorstw.


Program skierowany jest do indywidualnych innowatorów, start-upów, przedsiębiorstw, sektora nauki, konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi, instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, a także instytucji finansowych. Oferowane wsparcie dostępne będzie w formie dotacji, instrumentów finansowych, kapitałowych i gwarancyjnych oraz instrumentów łączących finansowanie zwrotne i dotacyjne. (PAP)

Źródlo: https://stooq.pl/n/?f=1526224