Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2022

Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2022- startuje konkurs! 30.05.2022

Ruszył nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła. Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji rzemieślniczych w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację dwóch zadań:

 • Zadanie 1.: Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych
 • Zadanie 2.: Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle

Najważniejsze informacje:

 • nabór ofert rozpocznie się w dniu 25 maja 2022 roku o godzinie 14:00
 • termin składania ofert upływa 20 czerwca 2022 r. o godzinie 14:00
 • projekty mogą być realizowane w terminie od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
 • maksymalna wysokość dotacji wynosi:
  • Zadanie 1.: 30 000 zł rocznie (60 000 zł na całe zadanie)
  • Zadanie 2.: 60 000 zł rocznie (120 000 zł na całe zadanie)
 • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane
 • każda organizacja może złożyć w konkursie dwa wnioski – po jednym na każde zadanie

Więcej informacji o Konkursie na stronie Narodowego Instytutu Wolności:
https://niw.gov.pl/rzadowy-program-polski-inkubator-rzemiosla-edycja-2022-startuje-konkurs/

Fundacja Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości oferuje wsparcie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, jak również w rozliczeniu projektu.

Zapraszamy do współpracy.