Nabór w edycji 2024 Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego po raz kolejny ogłosił nabór w konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2024 r. ze środków Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła (PIR).

Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

Podobnie jak w poprzednich edycjach konkursu, dotacje będą przeznaczone na realizację dwóch zadań:

Zadanie 1: Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych

Zadanie 2: Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle

Najważniejsze informacje:

  • Nabór ofert rozpocznie się w dniu 4 września 2023 r. o godzinie 14:00 a zakończy 9 października 2023 r. o godzinie 14:00.
  • projekty mogą być realizowane w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. (nie krócej niż 15 miesięcy).
  • maksymalna wysokość dotacji wynosi:

– Zadanie 1: 30 000 zł rocznie (60 000 zł na całe zadanie)

– Zadanie 2: 60 000 zł rocznie (120 000 zł na całe zadanie)

  • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane
  • każda organizacja może złożyć w konkursie dwa wnioski – po jednym na każde zadanie

Fundacja Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości (www.frep.org.pl) oferuje kompleksowe wsparcie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, jak również w rozliczeniu projektu. W poprzednich edycjach Programu mieliśmy okazję wesprzeć 4 Izby oraz ponad 60 Cechów z całej Polski. W ostatniej edycji Programu w obu zadaniach złożono łącznie 470 ofert, z czego tylko 239 (ok. 50%) przeszło ocenę merytoryczną. W przypadku podmiotów, które zdecydowały się na współpracę z nami, wskaźnik sukcesu wynosił ponad 95%. Oznacza to, że współpraca z nami znacząco zwiększa szanse na pozyskanie wsparcia. Mamy nadzieję, iż podobnie jak w poprzednich latach, uda nam się pomóc w sfinansowaniu Państwa inwestycji lub innych działań przewidzianych w Programie. Zachęcamy serdecznie do współpracy zarówno Cechy, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować już wcześniej, jak również nowe podmioty.