Rusza II tura naboru na dotacje dla podmiotów ekonomii społecznej

W ciągu najbliższych kilku tygodni rusza kolejny nabór wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025. Głównym celem Programu jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności.

W ramach Programu wspierane będą następujące działania:

  1. rozwój ekonomii społecznej,
  2. wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego podmiotów ekonomii społecznej (przykładowe wydatki obejmują zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty modernizacji / remontu siedziby, zakup instalacji fotowoltaicznej)
  3. reintegrację zagrożonych wykluczeniem społecznym pracowników przedsiębiorstw społecznych,
  4. nabywanie i podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej,
  5. realizację usług społecznych.

Najważniejsze informacje:

  • planowany termin uruchomienia naboru: II połowa czerwca 2023 
  • wielkość budżetu: 100 mln zł
  • maksymalna wysokość dotacji: 190 000 zł
  • wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane

Fundacja Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości (www.frep.org.pl) oferuje kompleksowe wsparcie w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, jak również w rozliczeniu projektu, w tym w przygotowaniu sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia oraz realizacji obowiązków informacyjno-promocyjnych. W pierwszej edycji Programu mieliśmy okazję wesprzeć ponad 30 organizacji w przygotowaniu wniosków. Łącznie nasza Fundacja wsparła już ponad 100 organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia, cechy rzemieślnicze, spółdzielnie) w pozyskaniu różnego rodzaju dotacji na rozwój działalności. Zachęcamy serdecznie do kontaktu w sprawie współpracy w ramach nowego konkursu (e-mail: kontakt@frep.org.pl, tel. 666 888 589 lub 605 780 326).